Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Fit and Firm is een onderdeel van BVBA JT Sports and Health Nutrition en biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen. Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het aangeboden assortiment en elke aankoop die de klant plaatst op de e-shop.De klant aanvaardt dat deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW.

Privacy

JT Sports and Health Nutrition verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van JT Sports and Health Nutrition toe te sturen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan weigeren dat JT Sports and Health Nutrition uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.

JT Sports and Health Nutrition respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

JT Sports and Health Nutrition houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Wijziging voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Alle wijzigingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen online openbaar worden gemaakt.

Toepasselijk recht- Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing.

JT Sports and Health Nutrition klantendienst

De klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@fitandfirm.be.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

2. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 18% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 25 euro.3. Tot aan de voldoening van alle vorderingen, welke voor de verkoper uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven alle geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling worden teruggevorderd.4. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van Antwerpen. 

Wijziging van de bestellingen

Na afronding en betaling van de bestelling kan deze niet meer worden gewijzigd.

Retourmodaliteiten

Te rekenen vanaf de levering van de bestelling, beschikt de koper over een termijn van 14 dagen om het product naar JT Sports and Health Nutrition terug te sturen om het te ruilen, zonder kosten, behalve de retourkosten. De kosten en risico's voor het retourneren zijn ten laste van de koper.

Bij zichtbaar gebrek of non-conformiteit van de producten, kan de koper gratis de producten laten vervangen, met uitsluiting van enige vergoeding of schadevergoeding. Na onderling en schriftelijk akkoord zal JT Sports and Health Nutrition het oorspronkelijke bedrag terugbetalen. De retourkosten zijn, tenzij onderling afgesproken, ten laste van de koper.

JT Sports and Health Nutrition behoudt alle rechten indien het product door de klant werd gebruikt of beschadigd. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen of geruild.

Maatschappelijke zetel:

BVBA JT Sports and Health Nutrition

Frilinglei 144

2930 Brasschaat

Btw-nummer: BE 0637 968 901

Bank: IBAN: BE43 7360 1936 4601 - BIC: KREDBEBB

Tel: +32 495901858

E-mail: info@fitandfirm.be

Om te bestellen, dient u zich eerst éénmalig te registreren of kan u als gast afrekenen. Bij een volgende bestelling kan u dan onmiddellijk inloggen met uw e-mailadres en gekozen wachtwoord.

Concept en productie:

Deze Webwinkel is opgezet met Prestashop Webwinkel Software, op Prestashop's e-commerce blog vindt u nieuws en advies over online verkopen en het runnen van uw e-commerce website.


Scroll To Top